JERZY RUKSZA

         Ma obecnie 73 lata. Zawodowo pracował jako konstruktor, kierował laboratorium doświadczalnym, był dziennikarzem. Jego pierwsza książka ukazała się w 1997 roku. Dotychczas wydał następujące książki:

Czas klonowania ludzi
Ukazuje świat ludzi dobrowolnie poddających się nieomal całkowitemu zniewoleniu, ba nawet walczących o te zniewolenie, by właśnie zyskać wolność.

(180 stron, w formie beletrystycznej.)

 

 

 

  

Człowiek nie stela 
Opisuje jak mieszkańcy Cieszyna przyjęli “obcego”, przynoszącego im radykalne zmiany, jak i dlaczego wygrał on z kandydatami prawicy wybory do Rady Miejskiej.
(95 stron, dziennikarski opis wydarzeń.)

 

 

 

 

 

Polityczna edukacja - PRL po Cieszyńsku
Bazując na rozwoju lokalnego przemysłu, przedstawia narastanie
powszechnego przekonania o bezwzględnej konieczności radykalnych zmian politycznych (80 stron, w formie pamiętnika, nagrodzona w konkursie Starosty Powiatowego i Książnicy Cieszyńskiej.)

 

 

    

Zwariowane pomysły
Jest próbą innego spojrzenia na politykę, gospodarkę oraz technikę, próbą idealistycznego rozwiązywania problemów, opartą na fantazji, służącą rozrywce, ale też i w pewnej mierze
oczekiwaną przez społeczeństwo. (95  stron, w formie beletrystycznej)

 

 

  

Prowincjonalny socjalizm
Ukazuje paradoksy socjalizmu w PRL, w epizodach również
w Czechosłowacji i w Związku Radzieckim. Wszystko widziane
oczami mieszkańca prowincjonalnego miasta. Autor próbuje między innymi uzasadnić dlaczego o socjalistycznym rządzie społeczeństwo
mówiło  “ONI”  (340 stron, w formie beletrystycznej.)

 

  

 Kredyt zaufania

Opisuje jak Polacy zawierzali rządzącym, oczekiwali, że droga którą oni wskazują, jest najlepsza i jedyna do osiągnięcia powszechnego dobrobytu. Trzykrotnie spotkał ich zawód. Za każdym razem mniejszy, ale wniosek jest oczywisty. Zawsze trzeba uważnie śledzić działanie każdej władzy i zawsze trzeba ją autentycznie kontrolować.

 Objętość: 104 str.

  

Da capo al fine - jeszcze raz od początku do końca
Jest łamigłówką matematyczno-fizyczną mającą inspirować
wyobrażanie sobie przyszłości. Celem tych umysłowych zmagań
może być bardziej logiczne ustanawianie dzisiejszych priorytetów
 - również w polityce. (20 stron, w konwencji science fiction.)