ks. dr HENRYK CZEMBOR    

          Duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, doktor teologii ewangelickiej i historyk. Autor felietonów, opowiadań, rozmyślań.

 

 Spis książek

1. Blisko Boga Warszawa 1985 s. 376

2. Ojcze nasz Warszawa 1991 s. 63   II wydanie Cieszyn 2000

3. Ewangelicki Kościół Unijny na Polskim Górnym Śląsku Katowice 1993 s. 276

4. Gdy się modlicie, mówcie Bielsko-Biała 1994 s. 40  II wydanie Cieszyn 2000

5. Chrystus żyje (z ks. J. Gryniakowem) Warszawa 1994 s. 211-377

6. Pan Bóg jest obecny Bielsko-Biała 1996 s. 201

7. Droga przez śmierć Kraków 1997 s. 373

8. Rozmowy z Bogiem Cieszyn 2000 s. 112

9. Siedem słów Cieszyn 2000 s. 47

10. Podobieństwo o synu marnotrawnym Cieszyn 2000 s. 40

11. Zaprzyjaźnić się z mijającym czasem Cieszyn 2000 s. 79

12. Na dni powszednie i święta 2001 Cieszyn 2000 s. 79

13. Narodził się nam Zbawiciel Cieszyn 2000 s. 23

14. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo twoje Cieszyn 2001 s.36

15. Nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej Cieszyn 2001 s.312

16. Dzieje chrześcijaństwa Starożytność Cieszyn 2001 s.191

17. Słowo Boże na dobry i zły czas Cieszyn 2001 s. 192

18. Święto rozgrzanych serc Cieszyn 2001 s. 52

19. Umarł i zmartwychwstał Cieszyn 2002 s. 63

20. Nadzieje, oczekiwanie, spełnienie Cieszyn 2002 s. 63

21. Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim Cieszyn 2003 s. 51

22. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu 1783-2003 Cieszyn 2003 s. 40

23. Każdy dzień ze Słowem Bożym Cieszyn 2003 s. 392

24. Chwała Bogu na wysokościach Cieszyn 2003 s. 68

25. Taj Bóg umiłował świat Cieszyn 2004 s. 60

26. Błogosławiony czas Cieszyn 2004 s. 64

27. Wokół Ukrzyżowanego Cieszyn 2005 s. 52

28. Spełnienie Bożych obietnic Cieszyn 2005 s. 76

29. Dni, które dały nadzieję Cieszyn 2006 s. 80

30. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego Cieszyn 2006

31. Świąteczne dary Cieszyn 2006

32. Idziemy do Jerozolimy Cieszyn 2007 s. 80

33.Bóg jest miłością Cieszyn 2007 s. 296

34.Światłość prawdziwa już świeci Cieszyn 2007 s. 72

35.Miłość Boża w Jezusie Chrystusie Cieszyn 2008 s. 76

36.Wysłuchaj mnie Boże Cieszyn 2008 s. 240

37.Pójdźmy do Betlejem Cieszyn 2008 s. 80

38.Poszukiwanie łaskawego Boga Cieszyn 2009 s. 80

39. Wspaniały dar Cieszyn 2009 s. 72

40. Droga do zbawienia Cieszyn 2010 s. 72

41. Zbawiciel przyszedł Cieszyn 2010 s. 72

42. Zbawiciel jest wśród nas Cieszyn 2011 s. 63

43. Słowo Boże jest Cieszyn 2011 s. 373

44. Syn jest nam dany Cieszyn 2011 s. 64

45. Chrystus naszą nadzieją... Cieszyn 2012 s. 64

46. Słowo Żywota Cieszyn 2012 s. 351

47. Narodziło się nam Dziecię Cieszyn 2012 s. 63

48. Chrystus syn Boga żywego Cieszyn 2013 s. 68

49. Syn Boży przychodzi do Ciebie Cieszyn 2013 s. 68

50. Jeden za wszystkich Cieszyn 2014 s. 68

             Do dnia  1 marca 2014 r. wydano 50 pozycji o łącznym nakładzie 128.950 egzemplarzy, z tego 43 tytuły i dwa wznowienia wydano w Wydawnictwie Interfon w Cieszynie.